E-Mail   
     
     
略過巡覽連結
首頁
統計資訊
產業動態
市場趨勢
技術趨勢
廠商分析
加入會員
合作推廣服務
< 您尚未登入 >
                                  

 


動力輔具產品發展現況簡介
Bestmotion 2011/11/30  
摘要
根據經建會統計臺灣人口結構變動趨勢,65歲以上人口佔總人口比率將由2010年11%,2017年增加為14,達到國際慣例所稱的高齡社會,2025年再增加為20%,邁入超高齡社會,2060年65歲以上人口所佔比率將高達42%.且現代社會進步及人權意識抬頭,先進國家醫療福利制度逐漸從純醫療趨勢走向注重病人與生活環境的關係,這種趨勢有助於對殘障者甚至老年人生活上的福利輔助與無障礙空間的建立,促使醫療行動輔具潛在市場的發展.
6  

     
HLink05 HLink04 HLink03 HLink02 HLink01
 
您是第 516685 位訪客