E-Mail   
     
     
略過巡覽連結
首頁
統計資訊
產業動態
市場趨勢
技術趨勢
廠商分析
加入會員
合作推廣服務
< 您尚未登入 >
                                  

 


運動用品產業ICT技術輔導流程介紹
Bestmotion 2011/12/8  
摘要
在運動用品產業中,供應鏈管理(SCM).顧客關係管理系統(CRM).知識管理系統(KM)與數位學習系統已建置的廠商數量遠小於有需求的廠商數量,顯示對於運動用品產業而言,供應鏈,客戶鏈與設計鏈有很高的需求性,但是廠商受限於能力與成本考量,往往無力建構資訊系統以滿足需求.
4  

     
HLink05 HLink04 HLink03 HLink02 HLink01
 
您是第 516690 位訪客